Butaan propaan verschil

Propaangas (in blauwe en zwarte gasflessen) heeft een lager kookpunt (-42°C) dan butaangas (in groene en grijze gasflessen) en wordt bewaard onder hogere . Blauwe gasflessen bevatten butaangas, grijze bevatten propaangas. Butaangas verdampt vanaf 2°C, propaangas al vanaf -42°C.

Vloeibaar butaan kookt bij ongeveer -5°C, vloeibaar propaan al vanaf ongeveer -40°C. Hierdoor is butaan, in tegenstelling tot propaan, ongeschikt voor . Het meest essentiële verschil voor u als gebruiker is de kooktemperatuur van beide producten. Propaan kookt en verdampt reeds bij -°C terwijl butaan pas .

Zo kunnen we ook butaangas en propaangas gebruiken. Er zijn dus verschillende oplossingen mogelijk om uw woning op te warmen, of uw . Propaan en butaan zijn beide LPG’s (Liquefied Petroleum Gas), gewonnen uit ruwe olie (door raffinage) of uit aardgas door condensatie. Propaan heeft ook een gelijkaardige variant, namelijk butaan. Voordelen, nadelen en kenmerkende eigenschappen van propaangas – verschil – vloeibaar . Het verschil tussen butaan- en propaangas is het kookpunt (temperatuur waarbij het gas van vloeistof in gas overgaat en andersom).

Het grote verschil tussen butaangas en propaangas is dat butaan bij temperaturen rond het vriespunt niet meer bruikbaar is en propaan nog wel. Omdat deze op gewoon gas gaan en we daar op butaan of propaan. Nu is mijn vraag: wat is het verschil tussen butaan en propaan.